Άγιος Γεώργιος του Βουνού

Ψηλά στον λόφο πάνω από τον οικισμό του Καστελόριζου βρίσκεται το μοναστήρι του Άη Γιώργη του Βουνού. Θα χρειαστεί να ανέβετε 315 σκαλπάτια για να την προσεγγίσετε, η εκπληκτική θέα θα σας αποζημιώσει.

Η φρουριακού χαρακτήρα μονή περιβάλλεται από τετράγωνο περίβολο και περιλαμβάνει, εκτός από το καθολικό, κελλιά και βοηθητικούς χώρους περιμετρικά της αυλής η οποία φέρει βοτσαλωτό δάπεδο. Το καθολικό, μονόχωρος ναός στεγασμένος με νευρωτά σταυροθόλια, κτίσθηκε στη θέση μίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, από την οποία σώζεται το ψηφιδωτό δάπεδο και κιονόκρανα, ενσωματωμένα στην τοιχοποιία του ναού εσωτερικά. Στο δυτικό τμήμα διαμορφώνεται υπόγεια κρύπτη αφιερωμένη στον άγιο Χαράλαμπο, η οποία επικοινωνεί με το ναό με σκαλιά. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που υπάρχει στο υπέρθυρο του καθολικού, πληροφορούμαστε ότι αυτό ανακαινίστηκε το 1759 από τον όσιο Άνθιμο τον εκ Κεφαλληνίας. Ο ναός έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο με δεσποτικές εικόνες του 18ου αι.